lý do gây khô hạn khiến chuyện trong ban đêm là làm nam mất hứng