Hình ảnh khách hàng độn cằm tại Lavender

abc
Hotgirl Hà Quy
Kết quả sau 1 tháng độn cằm
Chị Phương Anh
Sau 3 tuần độn cằm
Hotgirl Khanh Khanh
Sau 1 tháng độn cằm
Chị Kylie Vũ
Sau 1 tháng tiêm cằm
Chị Thanh Hằng
Hotgirl Đing Đang
Sau 1 tháng độn cằm
Bạn Thanh Tú
Sau 3 tuần độn cằm
Bạn Thùy Linh
Sau 1 tuần độn cằm
Bạn Hằng
Sau 2 tuần độn cằm